Kjøpsvilkår

Angrefrist og kjøpsvilkår etter kjøpsloven

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34?q=kj%C3%B8psloven*

Uavhentede oppkravspakker belastes etter postens satser, typisk rundt 300 kroner.